ABB变频器ACS150系列
19951022320
产品参数
我知道了
产品详情

微型变频器ACS150

从基本应用获取效益

ACS150具备很宽的功率范围及广泛的功能,具有能够使提升设备平稳运行的性能。ACS150包括单相和三相输入电源类型。它标配多种功能,如PID控制、内置制动斩波器和EMC滤波器等。借助可选的FlashDrop配置工具,用户可在无需接通电源的情况下,快速轻松地配置ACS150。

亮点

  • 功率范围0.37至4 kW

  • IP20防护等级

  • 标量控制

  • 标配集成的用户界面和电位器

  • 内置制动斩波器

  • 内置EMC滤波器,用于第二类环境


输入电压: 单相AC200V~240V(标配固定式控制盘;防护等级IP20)

Type

产品型号

ACS150-01E-02A4-2

ACS150-01E-04A7-2

ACS150-01E-06A7-2

ACS150-01E-07A5-2

ACS150-01E-09A8-2


输入电压: 三相AC380V~480V(标配固定式控制盘;防护等级IP20)

Type

产品型号

ACS150-03E-01A2-4

ACS150-03E-01A9-4

ACS150-03E-02A4-4

ACS150-03E-03A3-4

ACS150-03E-04A1-4

ACS150-03E-05A6-4

ACS150-03E-07A3-4

ACS150-03E-08A8-4


Type

产品型号

ACS150-01E-02A4-2

ACS150-01E-04A7-2

ACS150-01E-06A7-2

ACS150-01E-07A5-2

ACS150-01E-09A8-2

ACS150-03E-01A2-4

ACS150-03E-01A9-4

ACS150-03E-02A4-4

ACS150-03E-03A3-4

ACS150-03E-04A1-4

ACS150-03E-05A6-4

ACS150-03E-07A3-4

ACS150-03E-08A8-4