ABB变频器ACS580系列
19951022320
产品参数
我知道了
产品详情

标准变频器ACS580

助力各种变频应用轻松实现节能


新一代全能型壁挂式传动能简化您的生产流程和电机控制,轻松实现节能。同时,只需进行简单直接的设置或调试,您就可以控制不同行业的各种应用。大多数基本功能为标配内置功能,可以简化传动选型,不必配备额外硬件。作为ABB全能型传动产品系列的一员,其设计目的不仅仅是为了提供一种从技术上来讲功能全面的传动,而且是为了提供一款全能型解决方案,它适用于各类用户、过程、业务和环境。ACS580可以随时用于控制泵、风机、传送带、搅拌机及其他许多变转矩和恒转矩应用。

亮点

  • 易于选型、安装和使用

  • 所有基本功能均内置于传动中

  • 简单的菜单设置和助手支持快速调试

  • 节能功能支持以更佳的方式利用能源

  • 可以连接到任意自动化系统或单独使用

  • ABB全能型传动产品系列的一员

  • 全球供货与支持


输入电压:三相AC380V~415V(频率: 50/60Hz;防护等级IP21)

Type

产品型号


ACS580-01-02A7-4

ACS580-01-03A4-4

ACS580-01-04A1-4

ACS580-01-05A7-4

ACS580-01-07A3-4

ACS580-01-09A5-4

ACS580-01-12A7-4

ACS580-01-018A-4

ACS580-01-026A-4

ACS580-01-033A-4

ACS580-01-039A-4

ACS580-01-046A-4

ACS580-01-062A-4

ACS580-01-073A-4

ACS580-01-088A-4

ACS580-01-106A-4

ACS580-01-145A-4

ACS580-01-169A-4

ACS580-01-206A-4

ACS580-01-246A-4

ACS580-01-293A-4

ACS580-01-363A-4

ACS580-01-430A-4


输入电压:三相AC380V~415V(频率: 50/60Hz;防护等级IP55)

Type

产品型号


ACS580-01-02A7-4+B056

ACS580-01-03A4-4+B056

ACS580-01-04A1-4+B056

ACS580-01-05A7-4+B056

ACS580-01-07A3-4+B056

ACS580-01-09A5-4+B056

ACS580-01-12A7-4+B056

ACS580-01-018A-4+B056

ACS580-01-026A-4+B056

ACS580-01-033A-4+B056

ACS580-01-039A-4+B056

ACS580-01-046A-4+B056

ACS580-01-062A-4+B056

ACS580-01-073A-4+B056

ACS580-01-088A-4+B056

ACS580-01-106A-4+B056

ACS580-01-145A-4+B056

ACS580-01-169A-4+B056

ACS580-01-206A-4+B056

ACS580-01-246A-4+B056

ACS580-01-293A-4+B056

ACS580-01-363A-4+B056

ACS580-01-430A-4+B056